水管工人 2 2/5
(1)us (23)
fr (27)
jp (25)
cn (1)
es (0)
pt (1)
br (40)
mx (3)
de (1)
kr (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (4)
gb (1)
免费
下载

水管工人 2

us fr jp es pt br mx de kr it se ru nl gb

通过 Magma Mobile

如果你喜欢Plumber,那么你一定会喜欢Plumber 2。

有了这款令人着迷的拼图游戏,儿童和成人都会面临令人惊讶的挑战。
游戏的玩法非常简单:在关键位置旋转管道,让水从一端流向另一端。

在新版本中,我们添加了几种弯管。在挑战模式下,游戏目标是抓捕尽可能多的生物。他们被困在管道内,你需要用水流将它们冲出来。成功通过一关就是一个成就。但是,完成一关与捕捉所有生物又是另一回事。

在街机模式中,你的目标是在限定时间内使水流尽可能流经管道,不断破坏管道。在你技能不断增强的过程中,奖励环节会越来越多。

在Plumber 2中,你还可以挑战你的朋友。

游戏有1,000多关,你准备好了吗?

马上下载Plumber 2,确保永不溢出…….

发行说明

2016/4/10 | 版本 : 1.0.1 | 大小 : 46.9 MB
New levels

2016/3/29 | 版本 : 1.0.0 | 大小 : 26.8 MB


屏幕截图 iPhone / iPod :

屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod

屏幕截图 iPad :

屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad

类别

游戏 , 娱乐 , 街机游戏 , 智力游戏


支持的设备 : iPod Touch 6th Gen , iPod Touch 6th Gen , iPod Touch 4th Gen , iPod Touch 5th Gen , iPod Touch 5th Gen , iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X , iPhone SE , iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone6 Plus , iPhone6 Plus , iPhone6 , iPhone6 , iPhone 5S , iPhone 5S , iPhone 5 , iPhone 5C , iPhone 5C , iPhone 5 , iPhone 4S , iPhone 4S , iPhone 4 , iPhone 3GS , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPad 3rd Gen 4G , iPad 3rd Gen , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPad Mini , iPad Mini 4 , iPad Mini 4G , iPad Mini 4G , iPad Mini 4 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPad Mini , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad 4th Gen 4G , iPad 4th Gen , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad 8.7.8 , iPad 8.5.6 , iPad 8.3.4 , iPad 8.1.2 , iPad 7.6 , iPad 7.5 , iPad 7.4 , iPad 7.3 , iPad 7.2 , iPad 7.1 , iPad 6.12 , iPad 6.11 , iPad 2 Wifi , iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPad 2 3G


From this dev.

Smash (打砖块)
Smash (打砖块)

价格 : 免费
平台 : iPhone/iPad
通过 Magma Mobile
海盗
海盗

价格 : 免费
平台 : iPhone/iPad
通过 Magma Mobile
Dafox
Dafox

价格 : 免费
平台 : iPhone/iPad
通过 Magma Mobile
汉堡 (Burger)
汉堡 (Burger)

价格 : 免费
平台 : Mac OS
通过 Magma Mobile
Oggy and the Cockroaches
Oggy and the Cockroaches

价格 : 免费
平台 : iPhone/iPad
通过 Magma Mobile

发现

Bubble Blast Boxes
Bubble Blast Boxes

价格 : 免费

银河系 (Galaxy)
银河系 (Galaxy)

价格 : 免费

爆破泡泡历险 (Bubble Blast Adventure)
爆破泡泡历险 (Bubble Blast Adventure)

价格 : 免费

Cupcakes
Cupcakes

价格 : 免费

Bubble Blast Rescue 2
Bubble Blast Rescue 2

价格 : 免费iPhone 和 iPad 應用程式

iPhone 和 iPad 游戏

Mac OS X 的应用程序

Mac OS X 游戏

返回頁首

   Follow @FormidApps