Tiếng Anh Autovoca (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
de (0)
ru (0)
gb (0)
免费
下载

Tiếng Anh Autovoca

us fr jp de ru gb

通过 Huong Nguyen

- Tăng cường khả năng nói, nghe tiếng Anh qua các video online (chủ yếu YouTube).
- Phân làm nhiều nhóm: Speaking, Listening, News, Animals/Nature ...
- Nội dung phong phú, được chọn lọc, cập nhật liên tục từ máy chủ về app.
- Nội dung luôn có phụ đề tiếng Anh, hoặc song ngữ Anh-Việt.
- Cho phép chọn, chạy riêng từng câu/từ (phụ đề), lặp lại từng phụ đề.
- Cài đặt số lần chạy lặp lại từng phụ đề, khoảng thời gian ngưng giữa mỗi phụ đề.
- Cho phép đánh dấu, và chỉ chạy các phụ đề yêu thích.
- Chế độ nghe cho phép ẩn phụ đề, chọn hiển thị riêng từng phụ đề.
- Tìm kiếm từ/cụm từ/câu trong mỗi bài học/video.
- Chức năng Listening Focus cho phép luyện nghe chuyên sâu tiếng Anh Mỹ bản xứ (âm đặc trưng, nhanh, khó...
- Lưu tạm video để chạy offline.
**********
- Đây là ứng dụng miễn phí và không quảng cáo.
- Chúng tôi muốn chung tay tiếp sức cho hành trình học tập tiếng Anh của các bạn; giúp các bạn tiến bộ nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức hơn!

发行说明

2018/1/7 | 版本 : 1.0 | 大小 : 4.0 MB


屏幕截图 Mac OSX :

屏幕截图 Mac OSX 屏幕截图 Mac OSX 屏幕截图 Mac OSX 屏幕截图 Mac OSX 屏幕截图 Mac OSX

类别

教育


支持的设备 : Mac OS


发现

小蛇吃苹果 (Snakes and Apples)
小蛇吃苹果 (Snakes and Apples)

价格 : 免费

水管工人 2
水管工人 2

价格 : 免费

Oggy and the Cockroaches - Spot the Differences
Oggy and the Cockroaches - Spot the Differences

价格 : 免费

泡沫爆破情人節 ( Bubble Blast Valentine )
泡沫爆破情人節 ( Bubble Blast Valentine )

价格 : 免费

小猴射泡泡
小猴射泡泡

价格 : 免费iPhone 和 iPad 應用程式

iPhone 和 iPad 游戏

Mac OS X 的应用程序

Mac OS X 游戏

返回頁首

   Follow @FormidApps