Veritech ERP (0)us (0)
cn (0)
pt (0)
br (0)
kr (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
免费
下载

Veritech ERP

us pt br kr it se ru nl

通过 veritech (Interactive LLC)

Veritech ERP систем нь байгууллагын уламжлалт бизнес загварыг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх замаар борлуулалтыг дэмжих, зардлыг бууруулах, үйл ажиллагаа, хэлтэс нэгжүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгч зах зээлтэйгээ байнгын харилцаатай байх боломжийг бүрдүүлдэг бизнесийн нэгдсэн платформ юм.

发行说明

2018/4/17 | 版本 : 1.0 | 大小 : 78.5 MB


屏幕截图 iPhone / iPod :

屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod

屏幕截图 iPad :

屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad

类别

商业 , 新闻


支持的设备 : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


From this dev.

Tes Petroleum
Tes Petroleum

价格 : 免费
平台 : iPhone/iPad
通过 veritech
E-tender
E-tender

价格 : 免费
平台 : iPhone/iPad
通过 veritech

发现

Smash (打砖块)
Smash (打砖块)

价格 : 免费

Bowling Western
Bowling Western

价格 : 免费

隐藏物体
隐藏物体

价格 : 免费

海盗
海盗

价格 : 免费

保龄球 XMas
保龄球 XMas

价格 : 免费iPhone 和 iPad 應用程式

iPhone 和 iPad 游戏

Mac OS X 的应用程序

Mac OS X 游戏

返回頁首

   Follow @FormidApps