TripitakaMon (0)cn (0)
kr (0)
免费
下载

TripitakaMon

kr

通过 Nithit Sathornlak

แอพนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ศึกษาพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า ได้อย่างฟรีๆ
โดยแอพมีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม eBook ทั่วไป เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ

发行说明

2018/2/10 | 版本 : 1.0 | 大小 : 49.5 MB


屏幕截图 iPhone / iPod :

屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod

屏幕截图 iPad :

屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad

类别

图书


支持的设备 : iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


发现

大家来找茬 2
大家来找茬 2

价格 : 免费

泡沫爆破2 ( Bubble Blast 2 ! )
泡沫爆破2 ( Bubble Blast 2 ! )

价格 : 免费

小蛇吃苹果 (Snakes and Apples)
小蛇吃苹果 (Snakes and Apples)

价格 : 免费

泡沫爆破拯救 (Full)
泡沫爆破拯救 (Full)

价格 : ¥6.00

Smash (打砖块)
Smash (打砖块)

价格 : 免费iPhone 和 iPad 應用程式

iPhone 和 iPad 游戏

Mac OS X 的应用程序

Mac OS X 游戏

返回頁首

   Follow @FormidApps