Picsew - 长截图和长图拼接 4.5/5
(851)us (55)
fr (0)
jp (6)
cn (851)
es (0)
pt (0)
br (1)
mx (5)
de (1)
kr (8)
it (0)
ru (28)
nl (0)
gb (0)
¥1.00
下载

Picsew - 长截图和长图拼接

us fr jp es pt br mx de kr it ru nl gb

通过 Liming Mo

少数派编辑推荐、AppSo编辑推荐、威锋网微博推荐、众多科技公众号推荐!

Picsew 可以自动把多张截图合成一张长截图!

- 同类产品领先的自动拼接成功率。
- 可以选择手动拼接,处理更复杂的情况。
- 可以选择任意的图片,没有选择数目限制。
- 同时支持竖向拼接和横向拼接。
- 包含网页截图插件,一键生成网页长截图。
- 包含通知中心挂件,不用打开 App 就能拼接长截图。
- 支持高清图片的拼接和输出。
- 可以添加版权水印、马赛克和设备外壳。
- 极简的界面设计,无广告。
- 通用程序,同时兼容 iPhone 和 iPad。

Picsew 可以自动拼接:

- 聊天记录
- 事项列表
- 微博列表
- 评论列表
- 长文章
- 长网页
- 其它可以滚动的内容

--------------------------

您的支持与信任就是我们前进的动力。如果您喜欢 Picsew,请花费几分钟时间评价一下,或者推荐给您的好友。

QQ群:529054088
邮箱:picsewapp@gmail.com

发行说明

2017/12/1 | 版本 : 2.4.1 | 大小 : 8.2 MB
- 修复了 iOS 11 保存图片后模糊的问题。
- 添加了 “优先保存为 PNG” 选项。
- 添加了使用帮助文档。
- 网页截图插件:提高截图速度。
- 水印工具:可以给拼接中的每张图片都添加水印。

2017/9/21 | 版本 : 2.3 | 大小 : 11.5 MB
- 添加了一个Safari插件,名为“网页快照”,可以快速保存当前网页的完整截图。
- “使用原始创建日期”的选项现在对普通照片的拼接也会生效。
- 优化了内存比较小的设备的保存画质。
- 修复bug。

近期更新:
- 添加了通知中心快速长截图挂件

2017/7/4 | 版本 : 2.1 | 大小 : 8.4 MB
- 可以选择单张图片进行裁剪和后续处理。
- 可以给最终结果添加设备外壳,不限于截图,同时支持横向和竖向。
- 可以给图片添加描边线条。
- 在选图界面,可以用 3D Touch 预览图片。
- 优化了版权水印的阴影效果。
- 优化了自动拼接算法。
- 修复bug。

近期更新:

- 重新设计了App图标。
- 拼接时可以自由缩放图片。
- 不管竖向还是横向拼接,都可以对所有边界进行裁剪。
- 重新设计了水印,并且在设置里添加了更多关于水印的选项。
- 添加了马赛克功能。
- 添加了一个新的选项:可以在保存长截图时使用第一张截图的日期。
- 添加了一个新的选项:可以在完成长截图时提示删除来源图片。

--------------------------

您的支持与信任就是我们前进的动力。如果您喜欢 Picsew,请花费几分钟时间评价一下,或者推荐给您的好友。

用户交流QQ群:529054088
用户反馈邮箱:picsewapp@gmail.com

排名

整体 :
#38 : 收费 App 排名
#183 : 付费 iPad App 排名

类别 :
#2 : 收费 App 排名 [摄影与录像]
#2 : 付费 iPad App 排名 [摄影与录像]
#37 : 收费 App 排名 [儿童游戏]
#82 : 畅销 App 排名 [摄影与录像]
#82 : 畅销 iPad App 排名 [摄影与录像]
#122 : 付费 iPad App 排名 [儿童游戏]

屏幕截图 iPhone / iPod :

屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod

屏幕截图 iPad :

屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad 屏幕截图 iPad

类别

工具 , 效率 , 摄影与录像


支持的设备 : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


发现

终极井字棋
终极井字棋

价格 : 免费

麻将 2 Classroom
麻将 2 Classroom

价格 : 免费

Bubble Blast Boxes
Bubble Blast Boxes

价格 : 免费

小蛇吃苹果 (Snakes and Apples)
小蛇吃苹果 (Snakes and Apples)

价格 : 免费

Glozzle
Glozzle

价格 : 免费iPhone 和 iPad 應用程式

iPhone 和 iPad 游戏

Mac OS X 的应用程序

Mac OS X 游戏

返回頁首

   Follow @FormidApps