MUA -电影级Vlog视频编辑 (0)us (0)
fr (0)
jp (0)
cn (0)
es (0)
pt (0)
br (0)
mx (0)
de (0)
kr (0)
it (0)
se (0)
ru (0)
nl (0)
gb (0)
免费
下载

MUA -电影级Vlog视频编辑

us fr jp es pt br mx de kr it se ru nl gb

通过 AppCooking (AppCooking Inc.)

希望在Instagram和facebook获得更多的赞吗?希望能够像YouTuber制作精彩又漂亮的vlog?MUA帮你实现你的vlog大片梦。

MUA是一款能够帮助你快速制作vlog的视频编辑工具,你只需要在想拍视频时打开MUA,即可开始vlog的拍摄,或是从相册选择已经拍好的视频,支持多段视频拍摄和导入,然后,只需要选择一下适合的模板,补全一下vlog的标题、导演等信息,即可自动生成带有滤镜、水印、音乐、镜头转场,甚至片头、片尾的完整vlog作品,并可以分享给你的朋友们。

MUA 带有很多的经过精心设计的vlog模板:

旅行日记:
· 旅行专属片头水印,依照各地文化,分别定义动态和图案;
· 为旅行而定制了地域风格的电影级视频滤镜
· 为镜头自动添加位置水印,让每一个镜头都展现出独特的位置信息

生活记录:
· 一天24小时,1440分钟,每一分钟都会发生不一样的事情,该模板可以让你随时记录发生在这一刻的故事,并增加一个时间水印,让发生的故事从此有了时间的印记
· 专为生活记录而定制的滤镜和片头,让记录不再简单,让生活记录非常的不一样

美食日记:
· 为了让美食视频更加能够展现出美食应有的魅力,我们花了很长时间为各类美食调制滤镜,美食小视频套用美食日记模板后,效果非常惊人

夜景-灯火阑珊:
· 夜景模板里的滤镜专门为夜景进行的各种调优,让夜景也能拍出精致的大片的感觉,让电影质感无处不在

发行说明

2018/1/13 | 版本 : 1.0 | 大小 : 49.1 MB


屏幕截图 iPhone / iPod :

屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod 屏幕截图 iPhone / iPod

类别

工具 , 摄影与录像


支持的设备 : iPad 2 Wifi , iPad 2 3G , iPhone 4S , iPad 3rd Gen , iPad 3rd Gen 4G , iPhone 5 , iPod Touch 5th Gen , iPad 4th Gen , iPad 4th Gen 4G , iPad Mini , iPad Mini 4G , iPhone 5C , iPhone 5S , iPad Air , iPad Air Cel , iPad Mini Retina , iPad Mini Retina Cel , iPhone6 , iPhone6 Plus , iPad Air 2 , iPad Air 2 Cel , iPad Mini 3 , iPad Mini 3 Cel , iPod Touch 6th Gen , iPhone 6s , iPhone 6s Plus , iPad Mini 4 , iPad Mini 4 Cel , iPad Pro , iPad Pro Cel , iPad Pro 97 , iPad Pro 97 Cel , iPhone SE , iPhone 7 , iPhone 7 Plus , iPad 6.11 , iPad 6.12 , iPad 7.1 , iPad 7.2 , iPad 7.3 , iPad 7.4 , , ,


发现

翻乌龟
翻乌龟

价格 : 免费

连连看 (Connect Two)
连连看 (Connect Two)

价格 : 免费

Cupcakes
Cupcakes

价格 : 免费

Fruity Connect
Fruity Connect

价格 : 免费

保龄球 3D
保龄球 3D

价格 : 免费iPhone 和 iPad 應用程式

iPhone 和 iPad 游戏

Mac OS X 的应用程序

Mac OS X 游戏

返回頁首

   Follow @FormidApps